401(k)s Stall, Post-Auto Enrollment

Chart: Percentage of 401k Enrollment Eligibles

Chart: Percentage of 401k Enrollment Eligibles